Bambiriáda Aktuality Fotogaléria Pre Médiá Partneri Viete kto? Kontakt Staršie ročníky
Základné podmienky a ciele akcie Bambiriáda [31.03.2009]
Smeruje k naplneniu stanovených cieľov akcie:

CIELE BAMBIRIÁDY 2009:
a/
- prezentovať činnosť dobrovoľníkov zo združení detí a mládeže, centier voľného času, občianskych a kultúrnych združení a iných subjektov venujúcich sa práci s deťmi a mládežou v meste, predovšetkým z pohľadu ich vplyvu na zvýšenie kvality života mladých ľudí v meste
- vytvoriť priestor pre pozvanie detí a mladých ľudí do činnosti organizácií počas celého roka ako dobrovoľníkov alebo členov,
b/
- skvalitniť kultúry vzťahov medzi organizáciami a inštitúciami, ktoré v meste pracujú s deťmi a mladými ľuďmi, formálnym aj neformálnym spôsobom,
- vytvoriť priestor spolupráce medzi nimi,
c/
- vykonať osvetu medzi širokou verejnosťou mesta o zmysle a potrebe venovať sa deťom a mladým ľuďom , ich pozitívnemu tráveniu voľného času z hľadiska prevencia ale aj ich osobnostného rastu,
- prehĺbiť kontakty s médiami, ktoré majú možnosť robiť osvetu mládežníckej činnosti,
- vytvoriť možnosť pre ďalší otvorený dialóg mladých ľudí s vedením mesta,
- zviditeľniť mesto a na celoslovenskom aj medzinárodnom poli, ako mesto, ktorému záleží na deťoch a mladých ľuďoch

Koná sa v Žilinskom kraji vo vyhlásenom termíne v týždni od 8.- 14. júna 2009

:: Kompletný text ::