Bambiriáda Aktuality Fotogaléria Pre Médiá Partneri Viete kto? Kontakt Staršie ročníky
Aktuality - Žilina
(podrobnejší program je uvedený v prílohe):


12. júna 2009 Námestie Andreja Hlinku
„Ľudové tanečné a spevácke priateľstvá detí“- pódiové vystúpenia
Tvorivé dielne pre deti

13.júna 2009 Námestie Andreja Hlinku
„ Kreatívne priateľstva detí a mladých ľudí“- pódiové vystúpenia
Netradičné hry, súťaže, prezentácie

8.-14. júna Námestie Andreja Hlinku
„ My s deťmi a mládežou“- výstava násteniek

1.-30. júna 2009 Úrad Žilinského samosprávneho kraja
„ Dobrovoľníci a voľný čas detí a mladých ľudí v Žilinskom kraji“ – výstava fotografii z činnosti

V prílohe je k dispozícii podrobný program a kompletný zoznam sprievodných podujatí aj s popismi.

Záštita [29.03.2009]
Záštitu nad Bambiriádou 2009 v meste Žiline prevzal:
IVAN HARMAN,
primátor mesta Žilina

Organizátor - Žilina

Usporiadateľ:

Rada mládeže Žilinského kraja
štatutárny zástupca: Darina Čierniková
Zodpovedný koordinátor Bambiriády 2009
Darina Čierniková
bambiriada@rmzk.sk, ciernikova@rmzk.sk 0908965002

Organizačný štáb:
Združenie saleziánov spolupracovníkov
Kataríne Križňanová
kriznanova@gmail.com

DFS Stavbárik
Dana Šeďová
sedova.danka@zoznam.sk

Žilinský mládežnícky parlament
Peter Chromiak
peterchromiak@gmail.com

DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže
Mária Vlková
majka.vlkova@gmail.com