Bambiriáda Aktuality Fotogaléria Pre Médiá Partneri Viete kto? Kontakt Staršie ročníky
Aktuality - Ružomberok
Program Bambiriády 2009 v Ružomberku
(podrobnejší program je uvedený v prílohe):


12. jún 2009 Námestie Š. Hýroša
Rozlúčka s predškolákmi.

13. jún 2009 ulica Zarevúca
Pódiové vystúpenia
Netradičné hry, súťaže, prezentačné stánky, tvorivé dielne

1.-30. júna 2009 Úrad Žilinského samosprávneho kraja
„ Dobrovoľníci a voľný čas detí a mladých ľudí v Žilinskom kraji“ – výstava fotografii z činnosti.

V prílohe je k dispozícii podrobný program a kompletný zoznam sprievodných podujatí aj s popismi.

Záštita [17.05.2009]
Záštitu nad Bambiriádou 2009 v meste Ružomberok prevzal:
Michal Slašťan
primátor mesta Ružomberok

Usporiadateľ:
Centrum voľného času Elán
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Slašťan

Zodpovedný koordinátor Bambiriády 2009
PaedDr. Viera Benková
benkova@murk.sk
044/431446
0905993374

Organizačný štáb:
Študentský parlament
Petra Rendková
pepa511@azet.sk
0908662209

Centrum voľného času Elán
Katarína Bajtalová
cvcrbk@gmail.com
044/4323415

Mesto Ružomberok
PaedDr. Viera Benková
benková@murk.sk
044/431446

Mestská polícia
Marián Brtko
brtko@murk.sk
044/4314476