Bambiriáda Aktuality Fotogaléria Pre Médiá Partneri Viete kto? Kontakt Staršie ročníky
Viete Kto? - Ružomberok

 • Centrum voľného času Elán
 • Centrum voľného času Elán
 • CVČ Elán
 • Detský divadelný súbor Halúzky, Hrboltová
 • DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Ružomberok
 • eRko – HKSD Ružomberok
 • Gymnázium
 • Hasičský a záchranársky zbor Ružomberok
 • Liptovské múzeum Ružomberok
 • Materská škola, Š. Moyzesa
 • Mesto Ružomberok
 • Mestská knižnica
 • MŠ Černová
 • MŠ Hrabovská
 • MŠ Riadok
 • MŠ Za dráhou
 • Občianske združenie Nevedko
 • Slovenský skauting, 9. zbor Ružomberok
 • Spevácky zbor Ružička pri ZŠ Černová
 • Spojená škola, Malé Tatry
 • Spojená škola, S. Viatora
 • Stredná zdravotná škola
 • Súbor Konôpka pri ZŠ Zarevúca
 • Súbor Salatín pri GSA
 • Súbory Vretienko a Podkovička pri ZŠ Sládkovičova
 • Súkromná ZUŠ (I. Littva)
 • SZUŠ Jánoš
 • Škola úžitkového výtvarníctva
 • Štátna polícia
 • Študentský parlament
 • ŠÚV
 • TS REA
 • ZŠ Bystrická cesta
 • ZŠ Dončova
 • ZUŠ, Nám. A. Hlinku